Debata uczniowska na temat lekcji szkolnych

W czwartek (26.11.2015) w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie odbyła się debata uczniowska poświęcona lekcjom szkolnym. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele wszystkich klas gimnazjalnych i licealnych, zaś prowadzącymi wicedyrektor Robert Kolebuk i psycholog szkolny Marta Możdżeń-Kłos.

Celem debaty było wypracowanie przez uczniów oczekiwanych przez nich standardów pracy podczas lekcji szkolnych. Debata trwała 4 godziny i zawierała kilka bloków tematycznych. Obszary, które były poddane refleksji uczestników to: ergonomia miejsca pracy, pomoce dydaktyczne, formy pracy i metody pracy nauczyciela. Uczniowie musieli także wypracować model ciekawej lekcji oraz zastanowić się, które z dyskutowanych elementów mają realny wpływ na poziom nauczania pod czas lekcji.

Na koniec odbyło się głosowanie na najbardziej wydajne metody nauczania, formy pracy i najlepsze pomoce edukacyjne. Oczekiwania uczniów bardzo dobrze wpisują się w misję Zespołu Szkół Dwujęzycznych "Uczymy przez działanie", ponieważ wszystkie wybrane przez nich metody i formy pracy najlepiej aktywizują uczniów i zapewniają najpełniejszy ich udział w procesie nauczania. Wszystkie wybory uczniów świadczą o ich wysokiej świadomości i wskazują, że młodzi ludzie mają dobrą wizję swojej ścieżki edukacyjnej.

Do najbardziej popularnych wśród młodzieży metod należą: wycieczka dydaktyczna, nauczanie dwujęzyczne oraz metoda LdL (czyli uczenie się poprzez nauczanie innych). Wśród form pracy prym wiedzie praca w grupach, zaś do ulubionych pomocy zaliczone zostały tablice interaktywne, komputery i smartfony. Uczniowie uznali także, że ustawienie stołów w podkowę najlepiej sprzyja komunikacji wewnątrz grupy i pomaga w nauce.

Wnioski uczestników debaty zostaną teraz przedstawione radzie pedagogicznej oraz rodzicom podczas najbliższej wywiadówki.

==============

::: GALERIA ZDJĘĆ :::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.