Jesteś tutaj: Strona głównaRegulaminyRegulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych

Spis treści

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

PODSTAWA PRAWNA
Podstawę opracowania regulaminu stanowią przepisy prawne zawarte w:

1. Rozporządzeniu MEN i S z dn. 8 listopada 2001 r. „W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.” (Dz. U. Nr 135)

2. Rozporządzeniu MEN i S z dn. 31 grudnia 2002r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach”  (Dz. U. Nr 6)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 maja 1997 roku „W sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57 )

4. Rozporządzeniu PRM z dn. 26 marca 1999 r. „W sprawie przewodnikówturystycznych i pilotów wycieczek.” (Dz. U. 99.31.301)

5. Ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. „O usługach turystycznych”  (Dz. U. 97.133.884)

6. Ustawie z dn. 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 )

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  …… 28 sierpnia 2008r. ……..

SPIS TREŚCI

Rozdział I Cele działalności turystyczno – krajoznawczych szkoły         
Rozdział II Plan wycieczek szkolnych                         
Rozdział III Formy działalności turystyczno – krajoznawczych             
Rozdział IV Organizacja działalności turystyczno –  krajoznawczych          
Rozdział V Dokumentacja działalności turystyczno – krajoznawczych        
Rozdział VI Ubezpieczenie                                 
Rozdział VII Opieka w czasie wycieczek i imprez                     
Rozdział VIII Kierownik wycieczki i jego obowiązki                 
Rozdział IX Opiekun i jego obowiązki                         
Rozdział X Obowiązki uczestników wycieczki                     
Rozdział XI Wycieczki i imprezy zagraniczne                     
Rozdział XII Usługi turystyczne                             
Rozdział XIII Finansowanie wycieczki                         
Rozdział XIV Postanowienia końcowe                         
Spis załączników

Załącznik 1 – Karta wycieczki z harmonogramem
Załącznik 2 – Lista uczestników wycieczki
Załącznik 3 – Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce
Załącznik 4 – Wzór regulaminu wycieczki
Załącznik 5 - Wzór rozliczenia wycieczki

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony