Jacy jesteśmy? - klasa 1D

Klasa 1D w roku szkolnym 2014/2015 realizowała projekt klasowy pn. "Jacy jesteśmy? Opis statystyczny klasy 1D”.  Głównym celem projektu było wykazanie użyteczności wiedzy statystycznej do analizowania zbieranych danych.

Celami szczegółowymi projektu było:
1.    Poszerzenie wiedzy z zakresu statystyki;
2.    Doskonalenie umiejętności gromadzenie, selekcjonowania, analizowania danych oraz formułowania wniosków;
3.    Doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
4.    Wskazanie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom wniosków mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży klasy 1D

Projekt został przedstawiony podczas lekcji matematyki w 1aef gr. 2 oraz 1bcd gr. 1,oraz  podczas majowego spotkania z rodzicami. W trakcie prezentacji uczniowie przedstawili realizowane zadania, wyniki ankiet oraz stworzoną prezentację multimedialną  na której odpowiedzieli m.in. na pytania:  Jacy jesteśmy?, Ile ważymy? – klasa, Jaki mamy wzrost?, Ile czasu poświęcamy na sport?, Ile godzin lub minut poświęcasz na uczenie się?, Ile godzin spędzasz  dziennie na komputerze?, Czy jesz śniadanie w szkole?, Czy dojeżdżasz do szkoły? Ulubiony serial?

wychowawca: Anna Wołoszyn

Slajd19

Nasza klasa 1D - uczniowie z rozwiniętą inteligencją ruchową (kinestetyczną)

Uczniowie z rozwiniętą inteligencją ruchową, często mają problemy w szkole, gdyż oczekuje się od nich skupienia i ciszy. Należy zapewnić nam relatywnie dużo przerw, jak najbardziej urozmaicić zajęcia, korzystać z modeli i urządzeń technicznych, organizować wycieczki. Najłatwiej zapamiętujemy to co było wykonywane, trudniej to co było wyłącznie omówione. Zdecydowanie wolimy być zaangażowana w to co dzieje, niż być biernymi obserwatorami.

Slajd38

Slajd3

Slajd4

Slajd5

Slajd6

Slajd7

Slajd9

Slajd10

Slajd11

Slajd12

Slajd15

Slajd16

Slajd17

Slajd23

Slajd42

Slajd44

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony