Legenda o żmigrodzkim smoku - podsumowanie projektu

W piątek (7.03.2013) podczas uroczystej gali odbyło się podsumowanie naszego projektu międzyszkolnego "Legenda o zmigrodzkim smoku". Celem projektu było wyprodukowanie filmu fabularnego obrazującego wymyśloną przez uczniów "legendę". W projekcie wzięła udział grupa uczniów z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, a także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie. Koordynatorem projektu była Katarzyna Waryas-Kolebuk.

 

Na wspomnianej gali uczestnicy projektu oraz zgromadzona publiczność mogła po raz pierwszy w całości obejrzeć stworzony przez siebie film. Jego odbiór był bardzo ciepły, wręcz entuzjastyczny. Nie powinno to dziwić biorąc pod uwagę ogrom pracy włożonej w projekt przez jego uczestników. Uczniowie pracujący nad filmem byli jednocześnie scenarzystami, scenografami, inspicjentami, aktorami, lektorami i asystentami reżysera.

Film został nakręcony w pomieszczaniach żmigrodzkiego Gimnazjum im. Macieja Rataja, oraz na baszcie i w pałacowym parku.

===============================

OPIEKUNOWIE O PROJEKCIE

Katarzyna Waryas-Kolebuk (koordynator projektu, reżyser):

"Najbardziej jestem zadowolona z tego, że wszyscy uczestnicy projektu bardzo mocno się zintegrowali i byli od początku do końca zaangażowani w proces twórczy. Wśród uczniów nie było widać różnic wiekowych. Dzięki temu podczas 8 spotkań mogliśmy wykonać wszystkie zaplanowane zadania. Stworzenie tego filmu w ramach projektu międzyszkolnego na pewno stanowi konkretną odpowiedź dla wszystkich niedowiarków.

Praca nad takim projektem idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy w edukacji europejskiej, które starają się uwolnić uczniów z objęć ławek szkolnych i pokazują wyższość i większą skuteczność metod uczenia poprzez działanie, która u uczniów kształci najważniejsze kompetencje kluczowe: umiejętność komunikacji, planowania własnych działań, wykorzystania technologi informacyjno-komunikacyjnych oraz prezentowania efektów swojej pracy. W działaniach Gimnazjum im. Macieja Rataja wspomniane trendy są coraz bardziej widoczne i cieszę się z tego, bo jestem ich gorącą zwolenniczką.

Podczas działań projektowych uczniowie nauczyli się między innymi:

  • pisać scenariusz filmowy,
  • wykonywać rekwizyty i kostiumy,
  • przeprowadzać próby czytane i kostiumowe,
  • czytać fragmenty legendy przed kamerą z aktorską dykcją,
  • odgrywać aktorsko zaplanowane sceny filmu,
  • tworzyć plansze do filmu przy użyciu programu Paint
  • dokumentować swoją pracę przey pomocy zdjęć i filmów

Robert Kolebuk (operator kamery i montażysta):

"Chociaż sam wcześniej koordynowałem już wiele ambitnych technicznie projektów multimedialnych, ten stanowił dla mnie jako operatora i montażysty szczególne wyzwanie, ponieważ zawierał bardzo wiele różnych elementów wizualno-dźwiękowych, które należało sensownie zmieścić w jednym filmie. Były tam zarówno sceny czytania tekstów przez lektorów, jak i prawdziwe sceny plenerowe nagrywane w konwencji filmu niemego, które należało zmontować z zachowaniem przyspieszonego tempa odtwarzania. Były także plansze, które miały za zadanie komentować poszczególne sceny filmu.

Jednak najtrudniejszym zadaniam było synchronizowanie dźwięku i obrazu podczas scen lektorskich. Uważny widz zauważy z pewnością, że obraz nagywany był aparatem cyfrowym, ale dźwięk w tym samym czasie zapisywany był na dysku komputera przy pomocy zewnętrznych mikrofonów. Złożenie tego w całość z dodaniem jeszcze podkładu muzycznego stanowiło olbrzymie wyzwanie i ogrom pracy, ale efekt końcowy daje wielką satysfakcję. 

Na pewno fakt osobnego nagrywania dźwięku i obrazu i synchronizowania ich w procesie postprodukcji automatycznie umieszcza ten projekt na najwyższej półce wśród szkolnych projektów edukacyjnych. Powiem szczerze, że ja osobiście jeszcze nie widziałem projektu szkolnego, gdzie taka technologia przy użyciu ogólnie dostępnego w szkole sprzętu została zastosowana." 

================================

 "LEGENDA O ŻMIGRODZKIM SMOKU"

===================================================================

FAZY REALIZACJI PROJEKTU

Pierwsza burza mózgów na temat projektu

------------------------------------------------------

Praca nad scenariuszem

------------------------------------------------------

Pierwsze próby czytane

---------------------------------------

Nagrywanie ujęć lektorskich

---------------------------------------

Próby scen aktorskich

-------------------------------

Szlifowanie scenariusza

-------------------------------------

Wypróbowanie kostiumów

----------------------------------------

Nagrywanie scen filmowych

--------------------------------------

Praca na planie

-----------------------------------

Profesjonalny catering na planie

-----------------------------------------------

Szczęśliwe zakończenie zdjęć filmowych

----------------------------------------

Prezentacja projektu na gali

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony