Szkolna debata nad Kodeksem 2.0

 W ubiegłą środę w Naszej szkole odbyła się debata szkolna nad „Kodeksem 2.5 12 11 debata 2.00”. Przedstawiciele wszystkich klas „sprawdzali” czy wypracowany w zeszłym roku zbiór zasad sprawdza się w praktyce. Wszystko to w ramach projektu„Szkoła z klasą 2.0”, w którym to - nie pierwszy już raz - bierzemy udział. Warto tu wspomnieć, że w tym roku objęci zostaliśmy „Pilotażem 2.0”  - w całym kraju jest tylko 30 szkół, którym to się udało, w tym Nasze gimnazjum. Debata szkolna rozpoczęła się  o 11 i trwała dwie lekcje. Prowadziły ją uczennice 3g – Magdalena Gągorowska i Aleksandra Klimkowska, udział w niej wzięli...

...przedstawiciele wszystkich klas oraz nauczyciele p. Monika Rogala (szkolny koordynator) i p. Marcin Chytry (uczestnik projektu). W pierwszej części obrad prowadzące przybliżyły zgromadzonym Nasze zeszłoroczne działania oraz ideę projektu. Następnie przedstawiciele zaprezentowali stanowisko każdej z klas. Dyskusja  była dość burzliwie, ale bardzo merytoryczna.  W kolejnej fazie debaty zebrani przy pomocy kolorowych kartek głosowali – każdy uczestnik debaty wybierał 2 punkty kodeksu, które jego zdaniem nie sprawdzają się.  W ostatniej części zebrani zaproponowali zmiany. Kodeks 2.0 z roku szkolnego 2009/2010 wygląda następująco:

          OTWARTOŚĆ- Mrat- stroną tworzoną przez uczniów- w każdej klasie jest wyznaczony uczeń z uprawnieniami do publikowania materiałów na stronie szkoły.

          UCZCIWOŚĆ- Zawsze podajemy źródło, z którego korzystaliśmy, wykonując zadanie. Znamy i przestrzegamy podstawowych zapisów dotyczących praw autorskich. Nie używamy nielegalnego oprogramowania.

          KREATYWNOŚĆ- W naszej szkole coraz więcej zajęć jest prowadzonych na platformie edukacyjnej, a komputer w każdej klasie służy uczniom i nauczycielom.

          KULTURA- Znamy i przestrzegamy zasad netykiety w komunikacji online.

          ŻYCZLIWOŚĆ- Kulturalnie i z szacunkiem wypowiadamy się na forach.

          WSPARCIE- Nauczyciele tworzą bank stron edukacyjnych, z których mogą korzystać uczniowie.

          BEZPIECZEŃSTWO- Nie ujawniamy naszych danych osobowych, loginów, haseł w sieci. Korzystamy tylko z bezpiecznych stron.

Zmiany, które ustalone zostały  w trakcie debaty dotyczą:

  • Punktu OTWARTOŚĆ – zamiast „każdej klasie jest wyznaczony uczeń” – „chętni uczniowie” oraz  „uczniowie mogą korzystać z internetu na długiej przerwie”
  • Połączenia punktów ŻYCZLIWOŚĆ i KULTURA   
  • Dopisania jeszcze jednego punktu ŚWIADOMOŚĆ dotyczącego muzyki na przerwach

To na pewno nie koniec Naszej pracy w „Szkole z klasą 2.0”, gotowi jesteśmy na kolejne wyzwania!

                                                          :::ZDJĘCIA:::

fot. Aleksandra Żygadło

Share
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.