Jesteś tutaj: Strona głównaNasi NauczycieleSzymanowicz Bożena

Szymanowicz Bożena

Bożena Szymanowicz - jest nauczycielem dyplomowanym (2006), od 2000 roku uczy w Gimnazjum im. Macieja Rataja chemii i matematyki. Ukończyła:

 • Studia dzienne: Chemia - Uniwersytet Wrocławski
 • Studia Podyplomowe „Eksperyment w nauczaniu chemii” - Politechnika Wrocławska
 • Studia Podyplomowe „Matematyka i Informatyka” – Uniwersytet Wrocławski
 • Studia Podyplomowe „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość „– Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski

Zrealizowane projekty:

 • Wygraj z nałogiem 2002
 • Powietrze naszym dobrem 2003
 • O czyste niebo nad nami i ciepło w naszych domach 2005
 • Układ oddechowy człowieka 2006
 • Procenty w życiu codziennym 2006
 • Zanieczyszczenia powietrza przyczyną zagrożeń cywilizacyjnych 2009

Otrzymane nagrody:

 • Nagrody Dyrektora: 1991,2002, 2005, 2008, 2009
 • Nagroda Burmistrza miasta Żmigród w dziedzinie edukacji 2006

Inne sukcesy zawodowe:

 • Grand Prix za interdyscyplinarny projekt „Układ oddechowy człowieka” – SWPS/SPIK w Warszawie ( Edukacja z Internetem tp) 2006
 • Tytuł Innowacyjnego Nauczyciela roku 2009 przyznany przez Partnerstwo dla Przyszłości za kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • Uzyskanie przez ucznia tytułu finalisty Zdolnego Ślązaka z chemii 2003
 • Uzyskanie przez uczennicę tytułu laureatki Zdolnego Ślązaka z chemii 2009

Ponadto : 1. Współorganizatorka Sejmików Ekologicznych:

 • Ekologiczny kogel-mogel 2001
 • Wygraj z nałogiem 2002
 • Powietrze naszym dobrem 2003
 • Śmieci mniej – ziemi lżej 2004
 • Kropla wody – źródłem życia 2005
 • Tylko jeśli zrozumiemy , możemy poczuć się odpowiedzialnymi 2006

2. Współzałożycielka Stowarzyszenia ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych) z siedzibą przy SWPS/SPIK w Warszawie.W ramach ROSE:

 • organizuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli „Zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz praca metodą projektu” 2007, 2008, 2009, 2010
 • współpracowała z FIO (Federacja Inicjatyw Oświatowych) i prowadziła szkolenia dla nauczycieli województwa mazowieckiego „Mazowieckie Małe Przedszkola”
 • współrealizowała projekt „Wyzwania edukacji doby Internetu: tworzenie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach” – prowadzenie ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli w Warszawie.

3. Autorka kursów e-learningowych (realizowanie treści przedmiotowych z chemii z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony