Biblioteka szkolna zaprasza

Biblioteka szkolna pracuje w godzinach pracy gimnazjum, z uwzględnieniem możliwości korzystania z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Zgodnie ze Statutem Gimnazjum im. Macieja Rataja - biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Księgozbiór został stworzony ze zbiorów pozyskanych od bibliotek szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Żmigród oraz darowizn osób prywatnych i instytucji. Duża część księgozbioru pochodzi z daru, jaki został przekazany bibliotece przez Panią Barbarę Labudę - ministra w kancelarii Prezydenta R.P., która gościła w naszym gimnazjum 16 maja 2003 r.

Od momentu powstania zbiory są systematycznie uzupełniane o nowe lektury, powieści młodzieżowe, słowniki i encyklopedie, poradniki metodyczne, podręczniki i programy nauczania oraz filmy, programy komputerowe i inne materiały multimedialne. Na miejscu można korzystać z czytelni czasopism młodzieżowych i pedagogicznych.

Książki i zbiory wypożyczane są poprzez program biblioteczny „Mol Optivum”. Wypożyczanie i zwrot materiałów następuje po okazaniu przez czytelnika karty bibliotecznej. Komputer i internet w bibliotece przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatu, poszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do lekcji, konkursów).

Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby realizujące konkretny temat. Ze stanowiska komputerowego można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza w godzinach pracy biblioteki szkolnej, także podczas przerw.

Biblioteka szkolna pracuje w godzinach pracy gimnazjum, z uwzględnieniem możliwości korzystania z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin biblioteki.doc)REGULAMIN BIBLIOTEKI[ ]30 kB
Początek strony